Kirkekoncerter og musikalske foredrag

Om Kirkekoncert.dkKirkekoncert.dk formidler kontakt mellem arrangør og koncertudbyder, men indgåelsen af konkrete aftaler om afholdelsen af koncerten sker uden om hjemmesiden.

Kirkekoncert.dk påtager sig intet ansvar for koncerternes afholdelse eller aftaler herom.

Kirkekoncert.dk er gratis at benytte for arrangører, mens koncertudbyderne betaler abonnement for at stå på siden.

Kirkekoncert.dk bliver annonceret i Menighedsrådene Blad, Præsteforeningens Blad, samt organisternes fagblad.

Kirkekoncert.dk er oprettet og redigeres af sognepræsterne Esben Andersen, Nordentoftsvej 1, 8220 Brabrand tlf 86260023 og Henrik Oest, Septembervej 3, 8210 Århus V. Tlf 86 75 03 22.

Har du spørgsmål, kommentarer, ideer til videreudvikling af siden, - eller ønsker du tilmeldingsmateriale tilsendt, så mail os på kirkekoncert@kirkekoncert.dk